Banner
 
Camera Vantech VP-232AHDM
Mã sản phẩm: vp 232ahdm
Đăng ngày 04-08-2015 05:08:42 AM
Giá : 3.800.000 VND

Camera AHD VANTECH VP-232AHDM có độ phân giải 1.0 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

Camera Vantech VP-242AHDM
Mã sản phẩm: vp 242ahdm
Đăng ngày 04-08-2015 05:04:25 AM
Giá : 3.300.000 VND

Camera AHD VANTECH VP-242AHDM có độ phân giải 1.0 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

Camera Vantech VP-263AHDM
Mã sản phẩm: vp-263ahdm
Đăng ngày 04-08-2015 04:52:59 AM
Giá : 2.950.000 VND

Camera AHD VANTECH VP-263AHDM có độ phân giải 1.3 Megapixel, chuẩn HD 960P độ nét cao...

Camera Vantech VP-273AHDM
Mã sản phẩm: vp 273ahdm
Đăng ngày 04-08-2015 04:48:34 AM
Giá : 3.200.000 VND

Camera AHD VANTECH VP-273AHDM có độ phân giải 1.3 Megapixel, chuẩn HD 960P độ nét cao...

Camera Vantech VP-163AHDM
Mã sản phẩm: vp-163ahdm
Đăng ngày 04-08-2015 03:53:45 AM
Giá : 1.900.000 VND

Camera AHD VANTECH VP-163AHDM có độ phân giải 1.3 Megapixel, chuẩn HD 960P độ nét cao...

Camera Vantech VP-143AHDM
Mã sản phẩm: vp-143ahd
Đăng ngày 04-08-2015 03:45:33 AM
Giá : 2.430.000 VND 2.700.000 VND (-10%)

Camera AHD VANTECH VP-143AHDM có độ phân giải 1.3 Megapixel, chuẩn HD 960P độ nét cao...

Camera Vantech VP-142AHDM
Mã sản phẩm: vp 142ahd
Đăng ngày 04-08-2015 03:40:50 AM
Giá : 1.890.000 VND 2.100.000 VND (-10%)

Camera AHD VANTECH VP-142AHDM có độ phân giải 1.0 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

Camera Vantech VP-133AHDM
Mã sản phẩm: vp-133ahd
Đăng ngày 04-08-2015 03:35:48 AM
Giá : 1.805.000 VND 1.900.000 VND (-5%)

Camera AHD VANTECH VP-133AHDM có độ phân giải 1.0 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

Camera Vantech VP-132AHDM
Mã sản phẩm: vp-132ahd
Đăng ngày 04-08-2015 03:30:54 AM
Giá : 1.330.000 VND 1.400.000 VND (-5%)

Camera AHD VANTECH VP-132AHDM có độ phân giải 1.0 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

Camera Vantech VP-131AHDL
Mã sản phẩm: vp-131ahd
Đăng ngày 04-08-2015 03:24:53 AM
Giá : 1.300.000 VND

Camera AHD VANTECH VP-131AHDL/M có độ phân giải 1.0 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

Camera Vantech VP-123AHDM
Mã sản phẩm: vp-123ahdm
Đăng ngày 04-08-2015 03:18:55 AM
Giá : 1.700.000 VND

Camera AHD VANTECH VP-123AHDM có độ phân giải 1.3 Megapixel, chuẩn HD 960P độ nét cao...

Camera Vantech VP-121AHDL
Mã sản phẩm: vp-121ahd
Đăng ngày 04-08-2015 03:08:31 AM
Giá : 1.200.000 VND

Camera AHD VANTECH VP-121AHDL/M có độ phân giải 1.0 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

Camera Vantech VP-152AHDM
Mã sản phẩm: vp-152ahdm
Đăng ngày 04-08-2015 12:24:51 AM
Giá : 1.200.000 VND

Camera AHD VANTECH VP-152AHDM có độ phân giải 1.0 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

Camera Vantech VP-153AHDM
Mã sản phẩm: vp-153ahdm
Đăng ngày 04-08-2015 12:19:28 AM
Giá : 1.650.000 VND

Camera AHD VANTECH VP-153AHDM có độ phân giải 1.3 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

Đầu ghy AHD Vantech VP-860AHDL
Mã sản phẩm: vp-860ahd
Đăng ngày 03-08-2015 11:26:06 PM
Giá : 2.900.000 VND

Đầu ghi hình hỗn hợp AHD VANTECH VP-860AHDL (AHD Tribrid Digital Recorder) kết nối hỗn hợp...

Camera Vantech VP-162AHDM
Mã sản phẩm: vp-162ahd
Đăng ngày 03-08-2015 09:29:31 PM
Giá : 1.330.000 VND 1.400.000 VND (-5%)

Camera AHD VANTECH VP-162AHDM có độ phân giải 1.0 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

Camera Vantech VP-141AHDL
Mã sản phẩm: vp-141ahd
Đăng ngày 03-08-2015 12:23:39 AM
Giá : 1.805.000 VND 1.900.000 VND (-5%)

Camera AHD VANTECH VP-141AHDL có độ phân giải 1.0 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

VANTECH VP-111AHD
Mã sản phẩm: vp-111ahd
Đăng ngày 03-08-2015 12:13:42 AM
Giá : 940.500 VND 990.000 VND (-5%)

Camera AHD VANTECH VP-111AHDL/M có độ phân giải 1.0 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

Camera Vantech VP-112AHD
Mã sản phẩm: vp-112ahd
Đăng ngày 02-08-2015 11:58:10 PM
Giá : 1.045.000 VND 1.100.000 VND (-5%)

Camera AHD VANTECH VP-112AHD có độ phân giải 1.0 Megapixel, chuẩn HD 720P độ nét cao...

Tìm Kiếm

Bộ phận: Kỹ Thuật
Điện thoại 0935.57.25.35
Địa chỉ email [email protected]
Skype chuvanluan
Bộ phận: Kinh Doanh
Điện thoại 0935.947.399
Địa chỉ email [email protected]
Skype cuongvanchu